Kártérítés

Amennyiben Önnek vagy hozzátartozójának, cégének más természetes személy vagy gazdasági társaság  jogellenesen kárt okoz, úgy igényelheti az okozott kár megtérítését. Itt a személyiségi jogok megsértésétől kezdve a szerződésszegéssel okozott károkon át egészen a bűncselekménnyel, közlekedési balesettel okozott vagyoni és nem vagyoni károkig terjedhet az esetleges károkozás. Ilyen esetekben mindenképpen ajánlatos az ügyvédi képviselet.