Követelésbehajtás

Amennyiben Önnek adósa határidőben nem teljesít úgy a legfontosabb, hogy haladéktalanul intézkedjen a tartozás behajtásának elindítása iránt, mert félő, hogy adósa más hitelezők felé fennálló tartozásának kielégítése után esetlegesen az Ön igénye később már nem lesz kielégíthető. Ennek elkerülése végett célszerű haladéktalanul intézkedni: az adós adatainak ellenőrzése után először ügyvédi felszólító levél az adós részére, hogy a megadott határnapra tegyen eleget fizetési kötelezettségének majd ennek eredménytelen eltelte után fizetési meghagyás kibocsátásának kezdeményezése elektronikus úton. Ez mindenképpen célszerűbb, olcsóbb, gyorsabb mint rögtön a perindítás, mert a fizetési meghagyásnál nem kell semmit sem bizonyítani és amennyiben az adós 15 napon belül nem él ellentmondással úgy a végzés jogerőre emelkedik és végrehajtható lesz. Amennyiben az adós ellentmondással él úgy természetesen perre kerül sor, de ezen per   – amennyiben a szerződés, számla, egyéb okirat stb. rendelkezésre állnak (ezért fontos, hogy ezen dokumentumokat már az első konzultáció alkalmával hozzák a Kedves Ügyfelek)  – akkor általában 1-2 tárgyalás napon belül lezajlik a per. A jogerős bírói döntés birtokában pedig természetesen kezdeményezzük a végrehajtási eljárást. Cégek esetében természetesen indokolt lehet a felszámolási eljárás megindítása is. E körben nagyon fontos felhívni a Tisztelt Ügyfelek figyelmét, hogy a követelés behajtása során nagy körültekintéssel kell eljárni, mindenképpen el kell kerülni az adóssal szemben az erőszak vagy fenyegetés bármilyen formáját, mivel ennek esetleges büntetőjogi következményei súlyosak lehetnek a Tisztelt Ügyfélre. Korábban, még a Rendőrségen töltött évek alatt sajnos találkoztam olyan esetekkel, amikor a hitelezővel szemben folyt a büntetőeljárás, mivel a jog által meg nem engedett eszközökkel kívánt érvényt szerezni követelésének. Ennek elkerülése végett is célszerű ügyvédi közreműködést igényelni.