Polgári peres képviselet

Peres és nem peres eljárásokban történő jogi képviselet. (kártérítés jelentősége miatt külön pontban). Peren kívüli megállapodások, egyezségek megkötése. A saját iroda megnyitása előtt a Pongrácz Ügyvédi Irodában dolgoztam alkalmazott ügyvédként ahol nagy gyakorlatra tettem szert a polgári peres  ügyekben mind felperesi mind alperesi oldalon. Amennyiben Ön felperesként polgári pert szeretne indítani vagy Ön ellen (alperes) valaki pert indított úgy még abban az esetben is tanácsos az ügyvédi képviselet amennyiben az nem kötelező, mivel olyan pertaktikai, pergazdaságossági döntésekre lesz szükség, ami ügyvédi közreműködést igényelhet, a beadványokban olyan tartalmi, formai hiányosságok lehetnek amik esetlegesen az Ön pervesztességét okozhatják, jelentős anyagi hátrányt okozva Önnek.