Öröklési, hagyatéki ügyek

Egyre nagyobb jelentőségű része a polgári jognak. Sajnos még mai is gyakran előfordul, hogy végintézkedés nélkül hal meg az örökhagyó, így törvényes öröklésre kerül sor és nem részesül az örökhagyó vagyonából az aki a törvényes öröklés rendje szerint nem örökös, viszont az örökhagyó eredetileg szeretett volna vagyoni juttatásban részesíteni. Az ilyen esetek elkerülése végett mindenképpen célszerű a végrendelet készítése amelyben az örökhagyó az alaki, formai követelmények betartása mellett egyértelműen és akarata szerint rendezi vagyontárgyai jogi sorsát, eldönti, hogy halála esetén kit kíván vagyoni juttatásban részesíteni és esetlegesen kitagadni az örökségből. Ugyan a végrendelet érvényessége nincs ügyvédi ellenjegyzéshez kötve pontosan a végrendelet az ahol az alaki, formai követelményekre vonatkozóan nagyon szigorúan törvényi előírások vannak, melynek megsértése a végrendelet érvénytelenségét és esetlegesen az örökösök közötti hosszadalmas peres eljárást vonhatja maga után, ezért e körben mindenképpen célszerű az ügyvédi vagy közjegyzői közreműködés igénylése. A hagyatéki eljárásban is vállalom a Tisztelt Ügyfelek jogi képviseletét.