Társasház ügyek

Társasházi alapító okirat, SZMSZ megszerkesztése.

Önálló tulajdoni lap megnyitása (albetétesítés).

A társasházat megillető közös költség tartozást felhalmozó tulajdonostárssal szembeni követelés behajtása iránti intézkedés (ügyvédi felszólítás, fizetési meghagyás, végrehajtási eljárás kezdeményezése, jelzálogjog feltüntetése az ingatlan tulajdoni lapján (az SZMSZ felhatalmazhatja a közös képviselőt vagy az intézőbizottság elnökét, hogy a legalább 3 havi közös költség tartozás esetében intézkedjen jelzálogjog bejegyzése ill. törlése iránt az adós tulajdonában álló ingatlan tulajdoni lapjára)

Jogszabályba ütköző vagy a tulajdonostárs jogos érdekének lényegesen sérelmével járó közgyűlési határozat bírói úton történő megtámadása.